Destinační agentura
České středohoří, o.p.s.

Projekty

Regionální značka

O značce

Destinační agentura České středohoří, o.p.s. byla na podzim roku 2014 přijata do Asociace regionálních značek, o.s. (ARZ). Tímto se stala koordinátorem nové značky ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ regionální produkt® a zařadila se do systému regionálních značek, jejichž počet v České republice v současné době činí 26. Certifikovat tak může výrobce a poskytovatele služeb na území pěti okresů (Litoměřického a středohorské části Děčínského, Lounského, Teplického a Ústeckého), viz dokument Zásady pro udělování a užívání značky, příloha č. 1.1.

Cílem regionální značky ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ regionální produkt® je využití potenciálu místních producentů včetně řemeslných, pro propagaci regionu, zajištění rozvoje producentů a jejich ekonomickou udržitelnost.

Producenti mohou žádat o značku pro své produkty, ubytovací a stravovací služby, či zážitky, pro která jsou vytvořena certifikační kritéria (viz Dokumenty ke stažení) zahrnující požadavky pro udělení certifikátu. Hlavní důraz u produktů, služeb a zážitků je kladen především na tradici a jedinečnost spojenou s regionem, kvalitu a šetrnost k přírodě.

Regionální značku ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ regionální produkt® koordinuje Destinační agentura České středohoří, o.p.s. Značku uděluje nezávislá certifikační komise, složená z místních certifikovaných výrobců, zástupců místních samospráv, Asociace regionálních značek a dalších místních aktérů. Certifikační komise také pečlivě dohlíží na kvalitu a plnění certifikačních kritérií.

ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ regionální produkt®

Značka je udělována těmto typům výrobků a produktů:

 • Potraviny a zemědělské produkty – např. mléko, sýry, maso, ryby, pečivo, obiloviny, ovoce, zelenina, víno, nápoje (šťávy a mošty), med apod.
 • Řemeslné výrobky a umělecká díla – např. výrobky ze dřeva, kamene, břidlice, keramiky, skla nebo papíru, slaměné ozdoby, krajky, šperky, upomínkové předměty, pohlednice apod.
 • Přírodní produkty – např. lesní plody, léčivé byliny, čaje, extrakty z rostlin pro kosmetické účely, kompost, minerální voda apod.

Značka je také udělována ubytovacím nebo stravovacím zařízením a zážitkům.

Zcela zdarma Vám nabízíme osobní konzultaci, na které společně probereme, zda Vaše výrobky splňují certifikační kritéria. Vážným zájemcům rovněž nabízíme bezúplatnou pomoc s vyplněním žádosti o udělení značky vč. potřebných příloh.

Pro zájemce o značku

Certifikační komise je naplánována na čtvrtek 17. 5. 2018. Své žádosti o značení můžete doručit do 10. 5. 2018 na adresu: Destinační agentura České středohoří, o.p.s., Komenského 748/4, 412 01 Litoměřice.

K vyplněné žádosti je nutné přiložit také vzorek výrobku. Vaše žádost bude posouzena Certifikační komisí.

Po schválení Vaší žádosti certifikační komisí Vám bude udělen certifikát, který Vás opravňuje k užívání značky ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ regionální produkt® po dobu 2 let. Po uplynutí období platnosti certifikátu můžete vždy podat žádost o obnovu značky, která se uděluje na další 3 roky. Při vydání certifikátu s Vámi Destinační agentura České středohoří, o.p.s. jako regionální koordinátor uzavře smlouvu o užívání značky.

Poplatky za udělení a užívání značky

Registrační poplatek

Za udělení značky zaplatí žadatel registrační poplatek ve výši 1 500 Kč. Poplatek je určen na částečné pokrytí nákladů spojených s vyřizováním a posuzováním žádosti a s udělením značky. Pokud je výrobce již držitelem certifikátu a žádá o nový certifikát (pro jiný svůj výrobek, resp. službu, nebo před uplynutím platnosti certifikátu), poplatek se snižuje na 50 % částky uvedené v předchozím odstavci. Poplatek se hradí na základě faktury vystavené Koordinátorem zároveň s podpisem Smlouvy o užívání značky a je příjmem Koordinátora.

Koordinátor může rozhodnout o snížení poplatku.

Poplatek za užívání značky

Pro částečné pokrytí nákladů na propagaci a prezentaci značky hradí její uživatelé roční poplatek za užívání značky v následující výši:

 • OSVČ a osoby vykonávající příležitostnou činnost: 500 Kč
 • firmy s méně než 10 zaměstnanci nebo neziskové organizace: 1 000 Kč
 • firmy s 10 a více zaměstnanci: 2 000 Kč

Poplatek je hrazen na základě faktury vystavené koordinátorem vždy v plné výši jednou ročně, a to k 31. 7. bez ohledu na datum udělení certifikátu. Pro stanovení výše poplatku je rozhodující počet zaměstnanců k tomuto datu.

Poplatek je příjmem Koordinátora. Přijaté poplatky budou Koordinátorem využity na chod a udržitelnost regionální značky „ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ regionální produkt®“. Koordinátor může rozhodnout o snížení poplatku.

Dokumenty ke stažení

Kontakty pro žadatele o značku

Destinační agentura České středohoří, o.p.s.
Regionální koordinátor systému regionálních značek
Komenského 748/4, 412 01 Litoměřice
ops.stredohori.cz
www.regionalni-znacky.cz

Ing. Radana Kubíčková
Regionální koordinátorka projektu
Telefon: +420 412 871 140
E-mail: rz@ceskestredohori.info

North West Bohemia Convention Bureau

Jako regionální zástupce Czech Convention Bureau jsme Váš partner při plánování a realizování konferencí, obchodních setkání a incentivních akcí v Ústeckém kraji.

Více na webu www.northwestconvention.cz.

North West Bohemia Convention Bureau

Turistika s výhledem

Evropský fond pro regionální rozvoj

Projekt č. 100246596

Projekt Turistika s výhledem je projektem česko-německé přeshraniční spolupráce, který má zajistit rozvoj společné turistické destinace.

V Českém středohoří je projekt zaměřen na Labskou stezku. Mezi hlavní cíle v této destinaci patří zvýšení návštěvnosti Labské stezky a jejího okolí, doplnění značení Labské stezky a informační infrastruktury. Realizace projektu proběhne od 1. 8. 2016 do 30. 7. 2019

Výstupy projektu

 • interaktivní mapa Labské stezky – webová a mobilní aplikace
 • marketingová studie
 • informační kampaň, informační linka
 • akce Jarní odemykání / Podzimní zamykání Labské stezky
 • instalace, správa a údržba informačních tabulí a značení

Milníky projektu

Projekt Turistika s výhledem, č. 100246596, je financován z programu přeshraniční spolupráce Interreg V A / 2014-2020.

Webový protál projketu Turistika s výhledem najdete na www.stredohori.cz/ls.

3 K Platforma pro území DMO České středohoří

3 K Platforma pro území DMO České středohoří je složena ze tří aktivit:

 1. Marketingová skupina České středohoří
 2. Regionální výrobci
 3. Zpětná vazba od návštěvníků destinace

Veškeré informace v dokumentu zde.